Gizlilik Politikası

Ara Depo 12.02.2024 Son Güncelleme

Değerli Kullanıcımız;

Ara Depo olarak, güvenliğiniz bizim için önemlidir ve bu nedenle paylaştığınız kişisel veriler tarafımızdan titizlikle korunmaktadır.

Bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası aracılığıyla, hangi kişisel verilerinizin ne amaçla işleneceği, bu verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi IP adresiniz ve kullanıcı aracı bilgileriniz gibi kişisel verileriniz, çerezler (cookies) ve benzeri teknolojiler aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve bazen analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilmekte ve işlenmektedir. Bu veriler, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve meşru menfaat işleme şartına dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Sunduğunuz kişisel veriler sadece analiz amacıyla kullanılmakta olup, hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak, size hizmetlerimize erişim sağlamak ve maksimum fayda sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek ve sizi yasal çerçeve içinde daha geniş hizmet sağlayıcılarıyla buluşturmak için işlenmektedir. Ayrıca, kanuni zorunlulukları yerine getirebilmek için de kullanılmaktadır.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği Paylaştığınız kişisel verilerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya sunduğumuz, sözleşmesel ilişki içinde olduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü şahıslara, kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara aktarılabilmektedir, tabii ki gerekli teknik ve idari önlemler alındığı sürece.

KVKK md. 11 kapsamında herkes, kişisel verileri işlenen kişi olarak veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç çıkması halinde itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için lütfen iletisim@aradepo.us e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

İletişim 

Analizler yapabilmek ve size hizmet sunabilmek adına sadece gerekli kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etmek veya etmemek tamamen size aittir. Siteyi kullanmaya devam etmeniz, işbu politikayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. 

Daha fazla bilgi almak için lütfen iletisim@aradepo.us adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.